Portrætter

Hannah
Marie
Trine
Bjarke
Inge
Bjarke
Poul
Anne Kristine
Mødt i kolonihave på Amager
MG og Porcheforhandler
Min tennisbutik-medarbejder
Per Berg fra Sverige
Jakob
Bjarke
Pelle
HannahMarieTrineBjarkeIngeBjarkePoulAnne KristineMødt i kolonihave på AmagerMG og PorcheforhandlerMin tennisbutik-medarbejderPer Berg fra SverigeJakobBjarkePelle

Med erindringer om et dejligt møde med mennesket i tilfældige øjeblikke, venner, medkursister, bekendte. Ja, det kan ikke være bedre.

Posted in and tagged with . RSS 2.0 feed.